สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการสายใยชุมชนตำบลวังขนาย

๑.วัดวังขนายทายิการาม               ด้านคุณธรรม

  

๒.โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

  

๓.โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง       ด้านแหล่งความรู้

๔.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

view