สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การเดินทางไหว้พระวัดต่างๆ

๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗


มูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต) พรหมรังสี จังหวัดนครราชสีมา

  

วัดพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

  

วัดพระพุทธไสยาสตร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

ออกเดินทางจากวัดวังขนายทายิการาม ๐๕.๐๐ น. โดยรถปรับอากาศสองชั้น จำนวน ๖ คัน กลับถึงวัดวังขนายทายิการาม ๒๐.๓๐ น.

นำโดย...นางอุบล  ค้ำจุน  ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลวังขนาย

view